icon face normal

icon instragram normal

Statens Lånekasse for utdanning

Stipend og lån ytes etter bestemte regler. Alle elever har krav på og kan søke utstyrsstipend fra Lånekassen. Alle som søker om stipend og lån må søke på nett. For å søke om støtte må du logge deg inn på søknaden med MinID, en felles pålogging for offentlige tjenester på nett. Reglene for lån og stipend er omfattende, for mer informasjon se www.lanekassen.no. Avbryter en elev undervisningen, må så vel skolen som eleven selv straks melde fra til Statens lånekasse. Eleven vil da, helt eller delvis, miste retten til lån.